English

04070-CIVIL AVIATION MANAGEMENT (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
572 CMP101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1990 CAM105 BASIC AIRCRAFT STRUCTURE & HISTORY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
1989 CAM103 AVIATION ENGLISH I Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1149 CAM101 INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
702 CMP102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
740 MAT114 MATHEMATICS II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
531 BUS102 PRINCIPLES OF BUSINESS II Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
1150 CAM102 AIR TRANSPORTATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1152 CAM203 AIRPORT OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1992 CAM205 AVIATION SECURITY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1993 CAM207 AVIATION ENGLISH III Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1991 CAM209 OPERATIONAL PROCDURES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
617 MRK201 INTRODUCTION TO MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
527 BUS202 MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1029 BUS204 BUSINESS COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
714 CAM202 AVIATION LAW Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1153 CAM206 AVIATION SAFETY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
411 CAM301 AIRLINE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
422 CAM303 AVIATION MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
421 CAM305 FLIGHT OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
467 BUS306 INTERNATIONAL TRADE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
466 BUS302 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
462 CAM302 AIR TRAFFIC MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
464 CAM304 AVIATION METEOROLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1154 CAM308 SUMMER PRACTICE Compulsory 0 + 0 0.0 1.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
620 CAM401 HUMAN FACTORS IN AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
619 CAM403 GENERAL AERONAUTICS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
718 CAM404 GRADUATION PROJECTS Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
713 CAM402 AVIATION RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.