English

04040-PSYCHOLOGY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1291 PSI101 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
1292 MAT105 MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 9.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1295 FLS102 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1294 SOS102 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1293 PSI102 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1782 PSI106 SPECİAL EDUCATİON Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1966 PSI213 RESEARCH TECHNIQUES I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1967 PSI215 STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1968 PSI217 SOCIAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1298 PSI205 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1299 PSI207 THE BIOLOGICAL BASIS OF HUMAN BEHAVIOR Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1297 PSI201 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1302 PSI206 RESEARCH TECHNIQUES II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1300 PSI202 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1303 PSI216 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2013 PSI218 LEARNING PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2014 PSI220 LEARNING DIFFICULTIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1289 PSI222 INDUSTRY PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2015 PSI224 SENSATION AND PERCEPTION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1307 PSI301 PSYCHOLOGICAL TESTING I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 25
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):5 Total ECTS Credit (Elective) :25 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
There is no compulsory course unit in this semester.
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 30
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):0 Total ECTS Credit (Elective) :30 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1314 PSI404 POLITICAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1313 PSI402 PSYCHOLOHOGY OF TR Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 23
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):7 Total ECTS Credit (Elective) :23 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.