English

04030-INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1372 INR105 POLITICAL HISTORY I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
613 ECO101 INTRODUCTION TO ECONOMICS I Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1371 INR103 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1370 INR101 INTRODUCTON TO INTERNATONAL RELATIONS I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1414 SOC105 SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1373 INR102 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1694 LAW114 INTERNATIONAL TRADE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
741 ECO102 INTRODUCTION TO ECONOMICS II Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1374 INR104 POLITICAL HISTORY II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1686 LAW213 INTERNATIONAL LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1685 ECO205 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
1018 STT201 STATISTICS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1375 INR201 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1376 INR202 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1690 ECO204 INTERNATIONAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1689 INR206 COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1688 LAW214 INTERNATIONAL LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1380 INR307 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1378 INR303 REGIONAL SECURITY POLICIES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1377 INR301 EUROPEAN INTEGRATION AND EUROPEAN UNION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1717 ECO306 POLITICAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1382 INR302 CURRENT INTERNATIONAL ISSUES Compulsory 4 + 0 3.0 6.0
811 BUS312 RESEARCH METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1720 INR413 CIVIL SOCIETY AND DEMOCRACY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1384 INR403 GEOPOLITICS OF EURASA AND TURKEYS POSITION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 21
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):9 Total ECTS Credit (Elective) :21 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1390 INR406 INTERNATIONAL SECURITY ISSUES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1387 INR410 GLOBAL ENERGY POLITICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 18
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):12 Total ECTS Credit (Elective) :18 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.