English

02010-GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1169 ING103 ENGLISH I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1081 EGT103 INTRODUCTİON TO EDUCATİON Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1168 ATA105 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1166 TUR113 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1171 BLG103 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1280 PSI105 PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
1089 PDR113 CULTURAL ANTHROPOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1082 EGT105 PHİLOSOPHY OF EDUCATİON Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1178 ING104 ENGLISH II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1176 EGT110 SOCIOLOGY OF EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1281 EGT112 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1177 ATA106 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1179 TUR116 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1283 PSI108 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
1091 PDR110 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1092 PDR112 PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
681 PDR213 İSTATİSTİK Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1286 IST203 BASIC STATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1093 EGT203 PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1094 EGT205 ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVITY DISORDER Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1095 PDR219 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1096 PDR221 SPECIAL TALENTED CHILDREN AND EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1284 PSI211 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
1098 PDR215 LEARNING PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1285 PSI203 SOCIAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
582 ING201 ENGLISH III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
583 EGT201 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):43 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :43

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1109 PDR224 NON-TEST TECHNIQUES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
1108 PDR222 CHARACTER AND VALUE EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1107 PDR220 LIFE STAGES AND ADJUSTMENT PROBLEMS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1287 PSI212 PERSONALITY THEORIES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1104 PDR214 SOCIAL SERVICE PRACTICES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
1101 EGT208 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1100 EGT206 TURKISH EDUCATION HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
736 ING202 ENGLISH IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
350 PDR301 PSİKO DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
351 PDR303 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
352 PDR305 [TR:OBIS-DERS-352] Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
353 PDR307 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
451 PDR302 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMALARI Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
452 PDR304 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
453 PDR306 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
454 PDR308 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
455 PDR310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1600 EGT401 EĞİTİM YÖNETİMİ Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
602 PDR401 PSİKOLOJİK TESTLER Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
658 PDR403 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
603 PDR405 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
606 PDR407 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
1601 PDR409 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
783 PDR408 KURUM DENEYİMİ Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
782 PDR402 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
781 PDR404 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Compulsory 1 + 4 3.0 4.0
684 PDR406 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.